Domov
Pravna obvestila

Avtorske pravice 
Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. 
Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedena Agencija ODMEV.

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik si pridržuje pravico do avtomatskega zbiranja podatkov o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, število obiskovalcev, koliko časa obiskovalci ostanejo na spletnem mestu, ipd.. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Uporabili jih bomo z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Agencija ODMEV spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta.  

Lastnik portala se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem Lastnik ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj Lastnik ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Lastnik se bo trudil za najboljše možno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo strani. Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Niti Lastnik niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

Lastnik strani je Agencija ODMEV d.o.o. 
ID DDV: SI21333548
Matična št:  2098369000
Davčna št: 21333548
SKD: M73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij

 


VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

V družbah Agencija ODMEV d.o.o. in EPR d.o.o. se zavedamo pomembnosti osebnih podatkov, zato v to področje vlagamo veliko pozornosti in naporov, da bi bili vaši osebni podatki ustrezno varovani in upravljani. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh pomembnostih iz področja varstva osebnih podatkov. Pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov zato izjavo skrbno preberite. Podjetji Agencija ODMEV d.o.o. in EPR d.o.o. zagotavljata, da bodo vaši osebni podatki obdelovani in varovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa…

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

Skupna upravljavca osebnih podatkov sta podjetji Agencija ODMEV d.o.o., družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana in EPR d.o.o., Želimlje 16c, 1291 Škofljica.

Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali z vaše strani in na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski in/ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v družbah Agencija ODMEV d.o.o. in EPR d.o.o.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

  • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
  • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
  • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

V primeru podaje pisnega ali elektronskega soglasja v obdelavo vaših osebnih podatkov boste soglašali, da bosta vaše osebne podatke v strinjani namen lahko obdeloval skupni upravljalec družbe Agencija ODMEV in družbe EPR d.o.o.

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

  • pošiljanje informacijskih gradiv, vabil, obvestil in sporočil za javnost

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • telefonska številka
  • elektronski naslov

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov.

Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov:

Agencija ODMEV d.o.o., Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@agencija-odmev.si.

EPR d.o.o., Želimlje 16c, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov info@epr.si

 

V primeru preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bosta oba upravljavca vse vaše zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehalo obdelovati.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

 

Pravica do izbrisa/pozabe ali popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da popravita oziroma dopolnita netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od upravljavcev imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov v zvezi z vami.

Upravljavca vas bosta v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestila.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da vam posredujeta osebne podatke, ki jih obdelujeta v zvezi z vami.

Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujeta v zvezi z vami, na vašo zahtevo posredujeta drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene obveščanja ali trženja, bosta upravljavca osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehala obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov:

Agencija ODMEV d.o.o., Gregorčičeva 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@agencija-odmev.si.

EPR d.o.o., Želimlje 16c, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov info@epr.si

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavcev imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov in vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Aegencija ODMEV d.o.o.,

Gregorčičeva 3,

1000 Ljubljana

elektronski naslov info@agencija-odmev.si

Tel. Št.: +386 (0)1 251 1414

EPR d.o.o.,

Želimlje 16c,

1291 Škofljica