Domov
Storitve
Strateško komuniciranje
Povezujemo niti komuniciranja, saj komunikacijo vidimo kot proces plodnega sodelovanja. Svetujemo kako narediti pravo potezo ob pravem času in si zagotoviti dolgoročni uspeh.

Odnosi z javnostmi
Zavedamo se, da je uspeh organizacij odvisen od javne medijske podobe. Zato uspeha odnosov z vašimi deležniškimi javnostmi ne prepuščamo naključju.

Spremljanje objav v medijih (press kliping)
Prežimo nad medijskim prostorom in časom. Za vas poiščemo bistvo informacij. Aktivno spremljamo komercialne in nekomercialne slovenske medije.

Lobiranje
Pomagamo vam uresničiti vaše interese. Najdemo optimalno pot za zastopanje interesov v najkrajšem času. Profesionalno uporabljamo strateške metode doseganja ciljev pri tem pa ohranjamo najvišja možna etična načela v komunikaciji z okoljem v katerem delujemo.

Tržno komuniciranje
Bdimo nad procesi trga in podrobno sledimo komunikacijskim procesom. Predvidevamo prihajajoče trende, na podlagi katerih načrtujemo in snujemo strateško-marketinške poteze. 

Analize medijske podobe
Natančno definiramo kako vašo korporativno medijsko podobo vidijo oči posameznih javnosti. S pomočjo pridobljenih podatkov začrtamo strategijo do želene korporativne identitete.
 
Izobraževanje
Zapuščamo informacijsko dobo in z znanjem odpiramo vrata komunikacijski dobi. Znanje, ki ga neprestano pridobivamo iz nove teorije in preizkušene prakse učinkovito posredujemo tistim, ki morajo pri komuniciranju vedeti kako in zakaj. Pripravljamo delavnice in seminarje (individualno ali za skupine).

Raziskave
Hitro in učinkovito zmerimo stališča javnosti do aktualnih dogajanj in vprašanj. Merimo zadovoljstvo strank in zaposlenih, ugled organizacij ter prepoznavnost blagovnih znamk.